Editörler İçin Sıkça Sorulan Sorular

PoolText Hakkında Sorular

PoolText, tüm dünyadaki araştırmacı ve yazarların yayınlanmamış makalelerini ve konferans bildirilerini sisteme yükleyerek dergi editörlerinin beğenisine sundukları bir veritabanıdır. Bu sistem, yazarların, yayınlamak istedikleri makaleleri için en uygun dergiyi bulabilmelerini ve editörlerin de, dergilerine atıf değeri yüksek daha fazla makalenin başvurmasını sağlamayı hedeflemektedir.
 • Daha önce herhangi bir dergi tarafından yayınlanmamış
 • PoolText sistemine yüklendiği sırada bir dergi tarafından yayınlanmak üzere sıraya alınmamış
 • PoolText sistemine yüklendiği sırada hiçbir dergide başvurusu olmayan
 • PoolText sisteminde listelendiği süre boyunca hiçbir dergiye başvurmayacak

makaleler "yayınlanmamış" makale olarak kabul edilmektedir.

Kısaca sisteme makale yükleyen her yazarın, (her ne kadar PoolText bir bilimsel dergi olmamasına rağmen bir dergiye başvurur gibi) etik kurallara uyması gerekmektedir.

Yazarlar, bir kongrede yayınladıkları/sundukları ama henüz tam bir makale formatına dönüştürmedikleri bildirileri de bu sisteme yükleyerek editörlerin beğenisine sunabileceklerdir.

PoolText sisteminde, tüm dünyadaki araştırmacı ve yazarlar tarafından yüklenecek makaleleri incelemeniz ve beğendiğiniz makalelere derginize başvurması için onay vermeniz, derginize atıf değeri daha yüksek ve daha fazla makalenin başvurusunu sağlayacaktır.

Sistemi kullanım stratejinize göre sistemin derginize sağlayacağı avantajlar farklılık gösterecektir. Sistem, makale başvuru sayısı görece daha az olan dergilere daha fazla makale başvurusu sağlayabilirken; makale başvuru sayısı fazla olan dergilerin, atıf değeri daha yüksek makalelere, daha az editöryel iş yükü ile ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Örneğin; derginize daha fazla makale başvurmasını sağlamak için daha fazla makaleye onay verebilir ve özellikle "gözden kaçan makaleler" bölümünü takip edebilirsiniz; ya da sadece atıf oranı daha yüksek makalelerin derginize başvurmasını istediğinizde, makale onayında daha seçici davranabilir ve özellikle "öne çıkan makaleler" bölümünü takip edebilirsiniz.

Atıf değeri yüksek olabilecek bir çok çalışma, dünyaya, ilk olarak bir konferans bildirisi şeklinde sunulabilmektedir. Bu tip potansiyeli olan çalışmaları, sizin herkesten önce fark etmeniz ve bildirinin yazarlarına, bildirilerini tam bir makale formatına dönüştürerek derginize göndermeleri için davette bulunmanız elbette derginize büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Ayrıca bir çok konferans bildirisi de yazarları tarafından tam bir makaleye dönüştürülmemekte ve bir bildiri olarak kalmaktadır. İşte bu tip bildiriler içerisinden, potansiyeli olan bildirileri keşfederek yazarlarına davette bulunmanız, o bildirinin makale haline getirilerek sadece derginize gönderilmesi olasılığını artırmaktadır.

Hayır, PoolText, "ön başvuru değerlendirme sistemi", tüm editörlere ücretsiz sunulan bir hizmettir.
Hayır, PoolText yayıncılık faaliyeti göstermemektedir ve hiçbir yayıncı firmayla bağlantısı olmayan bağımsız bir sistemdir. PoolText sistemine katıldıktan sonra da mevcut yayıncınız ile işbirliğine devam edecek ve halihazırda kullandığınız yayıncılık sistemlerinizi de kullanabileceksiniz.
Hayır, PoolText mevcut yayıncılık sistemlerinden tamamıyla farklı bir sistem olup herhangi bir yayıncılık hizmeti sağlamamaktadır. PoolText sistemine katılımınız için, derginizin zaten online olarak aktif ve ilgili sistemlerin de mevcut ve çalışıyor olması gerekir.
Evet, PoolText sistemine katılan editörler, hali hazırda kullandıkları tüm sistemleri aynen kullanmaya devam edebileceklerdir. PoolText'te onay verdiğiniz makale yazarları, makalelerini derginize göndermek için, –her zaman ki gibi- derginizin web sitesinde bulunan makale başvuru sistemini kullanacaklardır.
Evet, PoolText sistemi sadece derginize atıf değeri daha yüksek ve daha fazla makale kazandırmayı hedeflemekte olup, bu sistem dışındaki makaleler de elbette –her zaman ki gibi- yine derginize başvurmaya devam edecektir.
Hayır, PoolText başlı başına farklı bir sistem olup hiçbir sistem ve servisinizde değişiklik veya entegrasyona ihtiyacınız yoktur.
PoolText sistemine katılan dergiler "PoolText Tıp Dergileri Topluluğu Dizini" (Directory of PoolText Medical Journal Community –Directory of PMJC)'nde (gelecekte) listelenecektir. Bu dizin halihazırda bir indexleme servisi olmamakla birlikte gelecekte, dünyada adından sıkça söz edilecek, popüler ve saygın bir indexleme servisine de dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Sistem Hakkında Sorular

PoolText sisteminde bir makale için verdiğiniz onay, makalenin, "derginizin hedef ve kapsamına (aims&scope) uygun olduğu ve ilgili makale, derginize resmi olarak başvurduğu takdirde değerlendirmeye alınabileceği" anlamı taşımaktadır.
Hayır, bir makale için verdiğiniz onay, makaleyi yayın için kabul ettiğiniz anlamına gelmemekte olup, editöryel süreç sonunda ilgili makale derginiz tarafından elbette reddedilebilir.
Elbette. Sistem, yazarlara, gerekli sayıda ve gerekli yerlerde, "editörler tarafından makalelerine verilen onayın net olarak ne anlama geldiğini" hatırlatacaktır.
PoolText, yazarlara, makaleleri için uygun dergiyi bulmalarına yardımcı olma amacı taşımakta olup, yazarlar makalelerini istediği dergiye gönderme kararında her zaman hür ve özgürdürler.
Evet. Yazar, tarafınızdan onay alır ve derginize başvurmaya karar verirse derginize ait tüm kurallara (makale başvuru kuralları dahil) uymakla yükümlüdür (örn: makale formatı, kaynakların düzenlenmesi, ücretler, vs). Örneğin PoolText sisteminde yazarlar herhangi bir referans stilini kullanabilirken, derginize başvurmadan önce referans stilini derginize göre düzenlemek zorundadırlar.
Derginizin başvuru kurallarına göre makalesini düzenleyen yazar, derginizin web sitesinde bulunan makale başvuru sistemi üzerinden makalesini derginize gönderir.
Bir makaleye onay verdiğiniz anda sistem onayınızı ilgili yazara e-mail/sms/sistem bildirimi ile anlık olarak bildirmektedir.

Sistemin editörler kadar yazarlar için de avantajlı olması sistemdeki makale havuzunun büyümesinde önemlidir. Bu nedenle bir makalenin birden fazla dergiden onay alması yazarlar açısından sistemi daha cazip hale getirecektir.

Yazar, makalesini sistemde tuttuğu süre boyunca (en fazla 90 gün) makalesi tüm dergilerin onayına açıktır ve birden fazla dergiden onay alabilir.

Yazar makalesine onay veren dergilerden birini seçtiğinde, sistem, otomatik olarak ilgili makaleye tekil olan bir numara (PPID) vermektedir. Editör, onay verdiği makaleler listesinde bir makale başlığının yanında PPID numarası görüyorsa bu o makalenin ilgili dergiyi seçtiği ve derginize başvuru yapacağı anlamı taşımaktadır. Ayrıca yazar, derginizi seçtiğini sisteme bildirdiği an, e-posta ile de bilgilendirileceksiniz.
Hayır, sistem onayınızı anlık olarak yazarlara bildirdiği için verdiğiniz onaylar geri alınamamaktadır.
Sistemde onay verdiğiniz makaleleri görebileceğiniz bir bölüm mevcuttur.
 • PoolText'te onay verdiğiniz makaleler listesi bölümünden veya
 • Yazarın derginize gönderdiği makale dökümanında (makale başlığının üzerine) yazdığı PPID numarasını PoolText sisteminde aratarak öğrenebilirsiniz.
Sistemde her onay verdiğiniz makalenin yazarları derginizin adını gördüğünden makalelere onay vermeye devam etmeniz derginizin bilinirliğini artırmada çok önemlidir. Bunun dışında derginizle ilgili yeni stratejiler belirleyebilir ve sistemde fark edilmemiş (nispeten daha az onay almış), atıf değeri yüksek olabilecek makaleleri arayarak keşfedebilirsiniz. Konferans bildirilerine göz atabilir ve beğendiğiniz bildirilerin yazarlarına posterlerini tam bir makale olarak yazıp derginize göndermesi için davette bulunabilirsiniz.
Yazar, makalesine onay veren dergiler listesindeki bir dergiye başvurmaya karar verdiğinde ilgili listede o derginin adının yanında bulunan "SEÇ" butonuna tıklar. Bu tıklama sonucunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan tekil numaraya PPID denilmektedir. PPID numarası, makalesini ilgili dergiye göndereceği sırada yazarın kullanacağı numaradır.

PPID, sistemde oluşturulduktan sonra, hem yazar tarafından (onay veren dergiler listesinde seçtiği derginin adının yanında) ve hem de editör tarafından (onay verdiği makaleler listesinde makale başlığının yanında) artık görülebilmektedir.

Yazar, bu PPID numarasını makale dökümanında makale başlığının üstüne kopyalayarak derginize gönderir.

 • İlgili makalenin PoolText sisteminden geldiğini gösterir
 • İlgili makaleye daha önce PoolText sisteminde onay verdiğinizi gösterir
 • PoolText sisteminde onay verdiğiniz makalelerden hangilerinin derginizi seçerek size başvuracağını gösterir
 • Size derginizle ilgili istatistiki veriler sunmayı sağlar
 • Bir makalenin birden fazla dergiye gönderilmesini önlemede yardımcı olur
 • Gelecekte PoolText sistemine eklenmesi planlanan geliştirmeler için de temel bir bileşendir
Yazar, sistemde seçtiği ve PPID numarası aldığı bir dergiyi belirli bir güne kadar (5-7 gün) değiştiremez. Bu süre sonunda kararını değiştirirse, karar verdiği yeni dergiyi seçerek yeni bir PPID numarası alır. Bu durumda eski derginin ekranında görülen PPID numarası silinir. Ve ilgili dergi editörleri (hem iptal edilen ve hem de yeni seçilen dergi editörleri) e-posta yolu ile bilgilendirilir.

Sistemde makale listelenme süresi maksimum 90 gün olup bu süre sonunda veya yazar bu süreden önce makalesine onay veren dergilerden birini seçtiğinde makale sistemden kaldırılır.

Ayrıca, eğer bir editör, bir makaleyi tarafımıza "Kötüye Kullanım Bildir" şeklinde rapor etmiş ise, bu durum ile ilgili karar verilinceye kadar ilgili makalenin listelenmesi askıya alınır.

Hayır, hem etik ve hem hukuki açıdan yazarlar sadece kendi yükledikleri makaleleri sistemde görebileceklerdir.
Editörler dergilerinin alt kategorisine uygun makaleleri sistemde görebileceklerdir. Bu nedenle sistemde derginizin alt kategorilerini doğru belirlemeniz, inceleyebileceğiniz makale sayısını artıracaktır.

Katılım ve Sistemin Kullanımı Hakkında Sorular

Eğer derginiz adına hesap açmaya yetkili biri iseniz sadece https://editor.pooltext.com/register adresinden girerek gerekli alanları doldurun. Verdiğiniz bilgilerin doğruluğu tarafımızca onaylandıktan sonra hesabınız aktifleştirilecektir. Lütfen kayıt sırasında derginizin web sitesinde görebileceğimiz bir mail adresini kullanmaya özen gösterin. Bu hesabınızın daha hızlı onaylanmasını sağlayacaktır.

PoolText sistemine yapacağınız başvurunun tarafımızca onaylanabilmesi için editörü olduğunuz dergi aşağıdaki asgari kriterlere sahip olmalıdır:

 • Tıbbi alanda bilimsel içerik yayınlıyor olmalıdır
 • Hakemli bir dergi olmalıdır
 • En az 2 sayı yayın yapmış olmalıdır
 • Geçerli ve doğru bir ISSN / e-ISSN numarasına sahip olmalıdır ve bu ISSN / e-ISSN numarası web sitesinde görünür olmalıdır
 • Geçerli ve aktif bir web adresine sahip olmalıdır
 • Uygun sayıda kişiden oluşan danışma/yayın kuruluna sahip olmalıdır ve bu kurul üyeleri derginin web sitesinde listelenmelidir
 • Derginizin amaç ve kapsamı web sitesinde mutlaka belirtilmelidir
 • Makale yayın ücreti politikası açık ve net bir biçimde dergiye ait web sitesinde belirtilmelidir
 • Makale göndermek isteyenler için, "Makale Yazım Kuralları" web sitesinde gösterilmelidir
 • Derginizin indekslendiği veritabanları ve dizinler web sitesinde doğru olarak belirtilmelidir
 • Derginiz, doğru ve geçerli bir iletişim adresine sahip olmalıdır ve web sitesinde belirtilmelidir (Bazı dergilerde iletişim adresi olarak sadece e-posta adresi bulunmaktadır, bu durumda dergiye ait diğer bazı özellikler [örn: indekslendiği servisler, yaptığı yayın sayısı] göz önüne alınabilir)
 • Bilimsel yayıncılık kurallarına ve uluslararası etik ilkelere uymalıdır

PoolText sisteminin devamlılığı açısından sistemin en az editörler kadar yazarlar için de avantajlı olması gerekmektedir. Bu nedenle biz, sisteme katılan dergilerin sayısından ziyade sisteme katılan dergilerin niteliğinin daha önemli olacağının farkındayız. Bu açıdan sisteme katılım taleplerinin tümünü detaylıca değerlendiriyor ve bazen (derginiz asgari kriterleri karşılasa dahi) talebinizi bekletebiliyor veya reddedebiliyoruz.

Sahte/Taklit dergi olduğu tespit edilen ya da böyle bir kanaate varılan dergiler sisteme kabul edilmemektedir; sehven kabul edilmeleri halinde dahi hesapları ivedilikle kapatılacaktır.

Bunun bir çok nedeni olabilir:

 • Hesabınızın onayı ile ilgili e-posta, e-posta hesabınızda istenmeyen postalar (junk/spam) bölümünde olabilir. E-posta adresiniz ve daha önce belirlediğiniz şifre ile sisteme giriş yapabiliyor iseniz hesabınız tarafımızca onaylanmış demektir.
 • Başvuru yaptığınız e-posta adresinin derginizin web sitesinde (iletişim, editöryel kurul gibi sayfalarda) yayınlanan e-posta adreslerinden biri olması önemlidir. E-posta adresinizin, web sitesinde yayınladığınız e-posta adres(ler)i ile uyuşmadığı durumlarda hesap onayınız gecikebilmektedir. Böyle durumlarda başvuru yapılan e-posta adresinin gerçekten dergi editörüne ait olup olmadığını anlamamıza yardımcı olacak yeni e-posta(lar) göndermekteyiz. Bazen gönderdiğimiz bu e-posta(lar), e-posta hesabınızda istenmeyen postalar (junk/spam) bölümüne gidebildiğinden e-postanızda bu bölümü kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
 • Her bir editöryel hesap başvurusu ve her başvuru yapan editöre ait dergi bilgileri tarafımızca titizlikle incelendiğinden hesap onayları zaman almaktadır. Hesap başvurularında ciddi artışlar yaşandığı dönemlerde bazen hesap onaylarında gecikmeler meydana gelmektedir.
 • Yapılan başvuruların değerlendirilmesi aşamasında, başvuru sahibi editörlere ait dergiler bazı açılardan incelenmektedir. Bu nedenle, bazı dergilere ait incelemeler tahmin edilenden daha uzun sürmekte ve bu sırada da başvurular tarafımızca bekletilebilmektedir (Örneğin tarafımızca gerek görülmesi halinde, derginize makale göndermiş yazarlardan rastgele seçilen bir veya birkaç yazar ile iletişim kurmamız da gerekebilmektedir).
 • PoolText sisteminin devamlılığı açısından sistemin en az editörler kadar yazarlar için de avantajlı olması gerekmektedir. Bu nedenle biz, sisteme katılan dergilerin sayısından ziyade sisteme katılan dergilerin niteliğinin daha önemli olacağının farkındayız. Bu açıdan sisteme katılım taleplerinin tümünü detaylıca değerlendiriyor ve bazen bu talepleri bekletebiliyor veya reddedebiliyoruz.
Bir makaleye onay verdiğinizde, sistemde vermiş olduğunuz dergi bilgileri onay verdiğiniz makalenin yazarı ile paylaşılmakta ve yazarın makale başvuru kararında yardımcı olmaktadır. Bu nedenle tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğinizden emin olun.
PoolText'in uluslararası bir sistem olması planlanmakta olup, bizim önerimiz, mümkün olan tüm alanlardaki bilgileri, derginizin yayın yaptığı tüm dillerde girmeniz. Örn: anahtar kelimeler bölümüne, yayın yaptığınız tüm dillerde kelimeler giriniz veya kabul edilen makale tipleri bölümündeki listeye, kabul ettiğiniz makale tiplerinin yayın yaptığınız dillerdeki adlarını teker teker giriniz (research article, araştırma makalesi, case report, vaka sunumu, vs.).
Sistemde bir makaleye onay verdiğiniz sırada, o makalenin derginize hangi makale tipinde başvurmasını istediğinizi seçmeniz gerekmektedir. Bu seçim sırasında ki açılır liste, sizin daha önce sisteme kaydettiğiniz "derginizin kabul ettiği makale tipleri" listesidir. Bu size, sisteme yüklenen bir makale tipini, dilerseniz, farklı bir kategoride kabul etmenize olanak sağlar (örn: bir araştırma makalesini dilerseniz editöre mektup olarak kabul edebilirsiniz).
İncelediğiniz makale hangi dilde yazılmış ise o dili kullanmanızı ve makale yazarına not yazmak isterseniz de yine makalenin yazıldığı dilde notunuzu yazmanızı öneririz (örn: İngilizce dilinde bir makale için yine İngilizce dilini kullanmalısınız).
Bir makaleye onay verirken;
 • Dilerseniz makaleye puan verebilirsiniz
 • Dilerseniz makalenin yazarlarına not yazabilirsiniz
 • Derginize hangi makale tipinde başvurulmasını istediğinizi –zorunlu alan- seçebilirsiniz
Tüm bu bilgiler, ilgili makalenin yazarlarına sistem tarafından anında iletilmektedir.
Bilgisayarınızın fare imlecini makale listesinde dilediğiniz makalenin üzerine getirdiğinizde "Ön İzleme" tuşu görünecektir. Bu tuşa bastığınızda; makalenin yazarları, tipi, makale özeti ve -maksimum 5 maddelik- önemli ve ilgi çekici noktalar bölümünün (highlights) olduğu hızlı bakış ekranı açılacaktır. Dilerseniz bu ekran üzerinden makaleye onay verebilir; makaleyi editöryel takımınıza gönderebilir veya işaretleyerek okuma listenize ekleyebilirsiniz.
Evet, sistemde dilediğiniz makaleleri daha sonra incelemek ve okumak için "okuma listenize" ekleyebilir ve bu makalelere daha sonra "okuma listenizdeki makaleler" bölümünden ulaşabilirsiniz.
Daha fazla makale inceleyebilmek ve iş bölümü yapabilmek için derginizin diğer editör ve yardımcı-editörlerini sisteme ekleyebilirsiniz. Takıma eklemek istediğiniz kişinin e-posta adresini sisteme girdiğinizde, kişi kendisine gidecek e-postayı onaylayarak takımınızın bir üyesi olacaktır.
Birden fazla bilimsel alanda yayın yapan dergiler için o alanın uzmanlarının editöryel takımınıza eklenmesi doğru makaleleri kabul etmenizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca editöryel takımda yapacağınız iş bölümü, verimliliğinizi ve başarınızı artıracak, iş gücünüzü azaltacaktır. Fakat elbette, sistemi, derginiz adına sadece siz de kullanabilirsiniz.
Editöryel takımdaki kişilerin yetkilerini siz belirliyorsunuz. Dilerseniz, kişi derginiz adına makale kabul edebilir veya dilerseniz, takımınızda konsültan/danışman olarak görev alabilir.
Dilediğiniz makaleyi danışmanınıza sistem üzerinden göndererek fikrini sorabilir veya danışmanınız beğendiği bir makaleyi size önerebilir. Diğer takım üyeleri de yine isterlerse birbirlerine makale önerebilir veya görüş alış-verişi yapabilirler.
Derginizle ilgili duyuru, haberler ve güncellemelerinizi sisteme kayıtlı yazarlara duyurmanızı sağlayacak ve derginizin bilinirliğine katkı sağlayacak bir sistemdir. Her dergi için belirli bir sürede, belirli sayıda (kötüye kullanımı önleme amaçlı) paylaşıma izin verecek bu sistem derginizle ilgili paylaşmak istediklerinizi dünyaya duyurmanıza yardımcı olacaktır.
Yayınlanmamış makalelerin trendlerini dünyada ilk ve tek olarak sizlere PoolText sunacaktır. Yayınlanmamış makale trendlerini bilmek, yakın zamanda yayınlanacak makalelerin hangi konularda olacağını bilmek demek olduğundan, atıf değeri yüksek olabilecek makaleleri öngörmenizde sizlere çok büyük faydalar sağlayacaktır. PoolText ilk etapta sadece makalelerin anahtar kelimelerinden yola çıkarak bu hizmeti sizlere sunacak olup, sistemdeki makale havuzunun genişlemesi ve sistemin geliştirilmesi ile editörlerin vazgeçemeyeceği bir özellik halini alacaktır.
Detaylı arama özelliği ile, PoolText ‘te istediğiniz tipte, konu veya alanda makale arayabilirsiniz. Üstelik önerileriniz ile bu özelliği daha da geliştirebiliriz.
PoolText, "veri yoksa başarı yok" prensibinden hareketle, derginizin başarısı için gerekli olabilecek tüm istatistiksel bilgileri sizlere sunmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, ilk planda çok temel veriler sunan bu özelliği sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Şu an istatistik ekranı sizlere; alanınızdaki makale sayısını, incelediğiniz-onay verdiğiniz-size başvurmaya karar veren makale sayılarını, oranlarını ve derginizin diğer dergilere göre bu alanlardaki sıralamasını ve başarı oranınızı vermektedir. Bunlar hakkındaki daha detaylı bilgi istatistik ekranında mevcuttur/mevcut olacaktır.

Diğer Konular Hakkında Sorular

Sistemi kullanırken uymanız gereken kurallar "kullanım şartları" ve "gizlilik ilkeleri" bölümlerinde açıklanmıştır. Özellikle tekrar belirtmemiz gereken bazı kurallar aşağıdadır. Kuralların güncellenmesi ve yenilenmesi halinde size değişiklikler hakkında bilgilendirme yapacağız.

 • Makale onaylarında uygunsuz şekilde agresif/yağmacı davrandığı tespit edilen editörler, öncelikle uyarılırlar; davranışın devamı halinde önce süreli olarak ve daha sonra süresiz olarak sistemden uzaklaştırılır.
 • Sistemde, dergiye ait bilgilerin doldurulduğu alanlara dergilerine avantaj sağlayacak şekilde yanlış bilgiler girdiği tespit edilen editörler, öncelikle uyarılırlar; davranışın devamı halinde önce süreli olarak ve daha sonra süresiz olarak sistemden uzaklaştırılırlar.
 • Sistemin "yazarlara duyuru" bölümünde, kendi veya başkasına ait kişisel bilgiler, editörü olduğu dergi veya başka bir dergi hakkında yanlış yada yanıltıcı bilgiler, saldırgan, cinsel içerikli, kanuni veya ahlaki kurallara aykırı ya da diğer kullanıcıları rahatsız edecek içerikler paylaşan editörler öncelikle uyarılırlar; davranışın devamı halinde önce süreli olarak ve daha sonra süresiz olarak sistemden uzaklaştırılır.
 • Yazarların yazılı izni olmaksızın sistemde listelenen bir makalenin tümünü veya bir kısmını yazılı veya görsel basın-yayın araçlarında veya elektronik ortamlarda paylaştığı, yayınladığı, çoğalttığı, dağıttığı, atıf yaptığı veya sattığı tespit edilen editör ve o editöre ait dergi sistemden süresiz olarak uzaklaştırılır. Ayrıca, hukuki olarak delil olabilecek her türlü doküman, bilgi ve belge talepleri halinde ilgili yazar(lar)a gönderilir.
 • Sistemde listelenen makaleler, derginize resmi olarak başvuru yapmadığı sürece (derginize ait "makale başvuru sistemi" üzerinden başvurmadığı sürece) hiçbir şekilde derginizde yayınlanamaz, basılamaz.
Sistemde listelenen makalelerin tüm sorumluluğu ilgili makalenin yazarlarına aittir. PoolText, veri gizliliği ve etik açıdan makaleleri incelemediğinden, ilgili makalenin doğruluğu, hukuki ve evrensel etik kurallara uygunluğu açısından hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
Sistemde listelenen makalelerin tüm hakları listelenme sürecinde ilgili makalenin yazarlarına aittir. Editörler, evrensel editöryel etik ilkeler çerçevesinde makaleleri inceleme hakkına sahip olup; yazarların yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde çoğaltamaz, dağıtamaz, tamamını veya bir kısmını, yazılı ve görsel basın-yayın araçlarında, elektronik ortamlarda paylaşamaz, atıf yapamaz, çoğaltamaz, satamaz. Daha detaylı bilgi için "Kullanım Şartlarını" inceleyiniz.
Böyle bir durum ile karşılaştığınızda makaleye ait "kötüye kullanım bildir" tuşuna tıklayıp nedenini yazarak bize bildirmeniz yeterli olacaktır. Bu durumda ilgili yazarla bağlantı kurularak durum kendisine bildirilir ve kendisinden bu durum ile ilgili açıklama alınana kadar makale sistemden kaldırılır.
 • Bulunduğunuz ülkenin hukuk kurallarına aykırı içeriğe sahip ise
 • İnsan veya hayvan haklarına aykırı ise
 • Aşırma veya büyük oranda kopyalama mevcut ise
 • Daha önce yayınlanmış ise
 • Daha önce yayınlanmamış fakat derginiz tarafından kabul edilmiş ve yayın sırasına alınmış ise
 • Sisteme aynı makalenin birden fazla sayıda yüklendiğini tespit ederseniz
 • Makalenin "özet" ve diğer bölümleri, sisteme yüklenen makale dökümanı (PDF) ile tamamen uyumsuz ise
 • Makale sistemde listelenmeye devam ederken, makale yazarları makalesini derginize gönderdi ise

"kötüye kullanım" bildirebilirsiniz.

Bu durumlarda ilgili makalenin listelenmesi askıya alınacak ve makale yazarları ile irtibata geçilecektir. Makale yazarlarından alınacak bilgiye göre makalenin tamamen sistemden kaldırılmasına veya listelenmeye devam edilmesine karar verilir.