هیئت مشاوره

اعضای هیئت مشاوره برای سیستم PoolText که اولین و تنها سیستم در این حوزه در جهان است، در مورد مسائل علمی و اخلاقی به مشاوره می پردازند و نظر خود را در مورد تحولات استراتژیک مورد نیاز برای تسریع و تسهیل نشر علمی ارائه می دهند.

اعضای این هیئت که تصور می شود با تبدیل شدن سیستم به یک ساختار جهانی از این هم گسترده تر شود، با ارزیابی دیدگاه ها، انتظارات و خواسته های پژوهشگران و سردبیران مجله نسبت به سیستم، در پروسه های توسعه سیستم تاثیر مهمی دارند.

اعضاء هیئت مشاوره PoolText (به ترتیب اسم)

 • A. Seval Ozgu-Erdinc, دانشیار دکتر
 • Ali Furkan Akin, مدیریت بازرگانی
 • Feyza Karagoz Guzey, استاد دکتر
 • Hakan Kocoglu, پزشک متخصص دکتر
 • Hilmi Kodaz, دانشیار دکتر
 • Mehmet Ali Ergun, استاد دکتر
 • Mehmet Hursitoglu, دانشیار دکتر
 • Mustafa Hasbahceci, دانشیار دکتر
 • Resul Yilmaz, دانشیار دکتر
 • Senol Yavuz, استاد دکتر
 • Timur Selcuk Akpinar, دانشیار دکتر

اعضای هیئت مشاوره از یک تیم با تجربه، پویا و ارزشمند تشکیل شده اند و ورودی های ارزشمندی برای سیستم فراهم می کنند.

بیوگرافی های کوتاه

A. Seval Ozgu-Erdinc, دانشیار دکتر

A. Seval Ozgu-Erdinc, دانشیار دکتر

کلینیک زنان و زایمان، مرکز بهداشتی درمانی و تحقیقاتی بهداشت زنان ذکایی طاهر، دانشگاه علوم پزشکی
سردبیر پزشکی باروری و زنان و زایمان

Ali Furkan Akin, مدیریت بازرگانی

Ali Furkan Akin, مدیریت بازرگانی

موسسه فناوری ماساچوست، دانشکده مدیریت اسلون
بنیانگذار مشترک PoolText

Feyza Karagoz Guzey, استاد دکتر

Feyza Karagoz Guzey, استاد دکتر

مسئول آموزش کلینیک جراحی مغز و اعصاب، مرکز بهداشتی درمانی و تحقیقاتی باعجی لار، دانشگاه علوم پزشکی
سردبیر خبرنامه پزشکی باعجی لار

Hakan Kocoglu, پزشک متخصص دکتر

Hakan Kocoglu, پزشک متخصص دکتر

کلینیک بیماری های داخلی، مرکز بهداشتی درمانی و تحقیقاتی دکتر سعدی کنوک باکرکوی، دانشگاه علوم پزشکی
بنیانگذار مشترک PoolText

Hilmi Kodaz, دانشیار دکتر

Hilmi Kodaz, دانشیار دکتر

بیمارستان آجی بادم اسکی شهیر، گروه انکولوژی
سردبیر مجله پزشکی و انکولوژی اوراسیا

Mehmet Ali Ergun, استاد دکتر

Mehmet Ali Ergun, استاد دکتر

مدرس گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه قاضی،
سردبیر مجله پزشکی قاضی

Mehmet Hursitoglu, دانشیار دکتر

Mehmet Hursitoglu, دانشیار دکتر

مدرس کلینیک بیماری های داخلی، مرکز بهداشتی درمانی و تحقیقاتی دکتر سعدی کنوک باکرکوی، دانشگاه علوم پزشکی

Mustafa Hasbahceci, دانشیار دکتر

Mustafa Hasbahceci, دانشیار دکتر

بخش جراحی عمومی، بیمارستان مدیکال پارک فاتح
سردبیر آرشیوهای پزشکی بالینی و آزمایشگاهی

Resul Yilmaz, دانشیار دکتر

Resul Yilmaz, دانشیار دکتر

رئیس بخش مراقبت های ویژه اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه سلچوک
سردبیر مجله پزشکی معاصر
سردبیر تمرین و تحقیق اطفال

Senol Yavuz, استاد دکتر

Senol Yavuz, استاد دکتر

دانشگاه علوم پزشکی، مرکز فوق تخصصی بهداشتی درمانی و تحقیقاتی بورسا، کلینیک جراحی قلب و عروق
سردبیر مجله پژوهش اروپایی
دستیار سردبیر مجله جراحی سینه و قلب و عروق

Timur Selcuk Akpinar, دانشیار دکتر

Timur Selcuk Akpinar, دانشیار دکتر

استاد بخش پزشکی داخلی، دانشکده پزشکی دانشگاه استانبول
دستیار سردبیر مجله پزشکی داخلی ترکیه