یک راه حل خارق العاده

یک سیستم جدید برای نویسندگان و سردبیران

رایگان
PoolText, is one of the distinguished ventures working with Massachusetts Institute of Technology Venture Mentoring Service

Massachusetts Institute of Technology Venture Mentoring Service

برای تمامی دانشگاهیان

این سیستم به منظور یافتن آسان و بدون زحمت بهترین مجله برای انتشار آثار تمام دانشگاهیان ایجاد شده است.

اطلاعات بیشتر

یک سیستم منحصر به فرد

این سیستم، یک سیستم منحصر به فرد است که شما به واسطه آن می توانید تنها با یک آپلود مقاله و یا اعلان کنفرانس (پوستر) خود را جهت کسب نظر مساعد و تایید تمامی سردبیران ارائه کنید.

اطلاعات بیشتر

برای تمامی سردبیران مجلات

میزان تاثیرگذاری و شهرت مجلات پزشکی را در هر حوزه و هر گروه افزایش می دهد و مجله شما را به جهان معرفی می کند.

اطلاعات بیشتر

محتوای نامحدود، انتخاب نامحدود

چه شما به دنبال تعداد مقالات بیشتر باشید و چه به دنبال مقالات باکیفیت تر، می توانید از این سیستم استفاده کنید.PoolText تنوع محتوا و تعداد نامحدود به شما ارائه می دهد.

اطلاعات بیشتر